Contingut amb Tipus de contingut Altres subvencions .

Objecte: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/211/2023, de 30...
RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major...
ORDRE EMT/213/2023, d'1 de setembre, de modificació de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de...
Objecte: Fer pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de les subvencions al Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania...
Objecte: Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment i protecció de la gastronomia catalana, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'objecte dels ajuts que...
ORDRE EMT/170/2023, de 27 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres de bases reguladores de subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.: ...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals a l'àmbit de l'ensenyament reglat durant el curs...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres i a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments...
Objecte: Convocar els ajuts destinats a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 d'acord amb la base...
Objecte: Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions corresponents a la Xarxa d'habitatges d'inserció social per a l'any 2023. ...