Objecte: Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles...
Objecte: Establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de les escoles de dansa de la seva...
Objecte: Establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament dels conservatoris de música de la seva...
Objecte: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/211/2023, de 30...
RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major...
ORDRE ACC/235/2023, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de millora ambiental del medi nocturn i de contribució a la mitigació...
Objecte: Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment i protecció de la gastronomia catalana, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'objecte dels ajuts que...
ORDRE EMT/170/2023, de 27 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres de bases reguladores de subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.: ...