Adjuntem el link de la seu electrònica d'aquesta Diputació on hi consta tota la documentació necessària sobre les subvencions atorgades pels seus organismes i departaments.

Nota: En cas que hi estigueu interessats, la sol·licitud de subvenció, amb la documentació corresponent, s'ha de fer en model normalitzat disponible a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (ajuts i subvencions) i s'ha de presentar telemàticament a través de la plataforma Tràmits online a l'adreça www.dipta.cat.

Recordeu que per realitzar la tramitació telemàtica cal que l'alcalde / president o secretari de l'ens local disposin d'un usuari a la plataforma tràmits online i d'un certificat digital vigent.

En cas de dubte en la tramitació telemàtica, podeu posar-vos en contacte amb la unitat que tramita la corresponent subvenció.