La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26 de setembre de 2023 va aprovar la concessió de les Subvencions per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens...
Objecte: El 8 d’agost de 2023, per decret de la presidenta de la Diputació de Tarragona, s’han concedit les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023. El...
Objecte: L’objectiu d’aquesta convocatòria de subvencions és promoure la creació d’ocupació als 184 municipis i les 6 entitats municipals  descentralitzades del Camp de Tarragona, de les...
  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del 14 de febrer de 2023 va aprovar la modificació de les planificacions del PAM 2020-2023 presentades pels ens locals corresponents a...
Descripció: Ja estan oberts els tràmits per a presentar les sol·licituds del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2023. D’acord amb el que estableix la convocatòria de la subvenció, el...
Objecte: El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 20 de desembre de 2019, ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-23...
Adjuntem el link de la seu electrònica d'aquesta Diputació on hi consta tota la documentació necessària sobre les subvencions atorgades pels seus organismes i departaments. Nota: En cas que hi...
En data 23 de gener de 2019 s'ha publicat al eBOPT, la convocatòria del PAM 2019 aprovada per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de gener de 2019. A partir del dijous 24 de...
Objecte: El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 d'octubre de 2018, ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019...
Objecte: El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern, ha adoptat l'acord de concessió del PEXI 2018. Els beneficiaris ja poden presentar la documentació justificativa de la subvenció. Els...
Objecte: El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern ha adoptat l'acord de concessió de la segona selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018. Els beneficiaris ja poden presentar la...
Descripció: El 27 de juliol de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants...
Objecte: La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del 8 de juny de 2018, ha aprovat la convocatòria de les subvencions d'interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal. Els...
Objecte: La Junta de Govern, de 25 de maig de 2018, ha adoptat l'acord de concessió de la primera selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018. Els beneficiaris ja poden presentar la...
Objecte: El proper 18/05/2018 finalitza el termini  per presentar les sol·licituds de les subvencions del PAM 18 La informació i els formularis corresponents estan disponibles a la secció...
Objecte: Es fixa com a obligatòria la signatura electrònica dels documents tècnics que acompanyin les sol·lictuds de concessió i de pagament de subvencions gestionades per la Unitat d'Actuacions...
Objecte: La Junta de Govern, de 15 de desembre de 2017, va adoptar l'acord de concessió de la línia de subvencions de caràcter excepcional 2017 del Servei d'Assistència Municipal. Els...
Objecte: La Junta de Govern, de 15 de desembre de 2017, va adoptar l'acord de la concessió de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2017 (PAM). Els beneficiaris ja...
Objecte: La Junta de Govern, de 24 de novembre de 2017, va adoptar l'acord de la concessió de la línia de subvencions del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació...