Objecte: Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/211/2023, de 30...
RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major...
ORDRE EMT/213/2023, d'1 de setembre, de modificació de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de...
Objecte: Fer pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de les subvencions al Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26 de setembre de 2023 va aprovar la concessió de les Subvencions per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens...
Objecte: Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment i protecció de la gastronomia catalana, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'objecte dels ajuts que...
ORDRE EMT/170/2023, de 27 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres de bases reguladores de subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.: ...
Objecte: El 8 d’agost de 2023, per decret de la presidenta de la Diputació de Tarragona, s’han concedit les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023. El...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals a l'àmbit de l'ensenyament reglat durant el curs...