Baixa d'usuaris

Causes de baixa

  • La petició expressa i per escrit de l'usuari o de l'organització a la que pertanyi que es podrà realitzar en qualsevol moment enviant un escrit o fax al Servei d'Assistència al Municipi.
  • La pèrdua de la condició de personal al servei de l'Administració Local corresponent. 
  • En aquest cas, l'administració local haurà de fer arribar una notificació per escrit al Sevei d'Assistència Municipal de la Diputació sol·licitant la baixa.
  • L'incompliment de les normes de la carta de compromisos de l'eSAM 
  • La Diputació de Tarragona es reserva el dret a denegar o retirar l'accés i/o utilització del seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquell usuari que incompleixi les seves condicions d'ús

Qui pot fer la baixa?

El propi sol·licitant o el seu cap o responsable o ens públic al que pertany/pertanyia en el moment de donar-se d'alta a l'eSAM.

Què cal fer per donar-se de baixa a l'eSAM?

  1. Imprimir i emplenar el formulari Baixa d'usuari l'eSAM
  2. Trametre aquest document al Servei d'Assistència al Municipi, Pere Martell 2, 43001 Tarragona per correu ordinari o un cop signat a esam@dipta.cat