Contingut amb Àrea temàtica Cultura i educació .

Objecte: Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de cicles de...
Objecte: Establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de les escoles de dansa de la seva...
Objecte: Establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament dels conservatoris de música de la seva...
Objecte: Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment i protecció de la gastronomia catalana, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'objecte dels ajuts que...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals a l'àmbit de l'ensenyament reglat durant el curs...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres i a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles situats...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles situats a...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal, a l'organització i celebració d'un premi o concurs en els àmbits...
Objecte: Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la programació de música en viu de caràcter professional. Bases generals Bases...