Tots els articles

Objecte: La Comunitat d'assessorament i aprenentatge és...    Una eina per generar coneixement de la Unitat de Suport Econòmic del SAM.  Una oportunitat de...
Objecte: La treballadora havia sol·licitat que és comuniquessin amb ella únicament per correu electrònic. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) no ignora el fet que s’hagi introduït a...
Objecte: Els empleats i empleades públiques tindran un increment de fins al 0,5% amb efectes des de gener per a compensar part de l'augment de l'IPC. L'increment deriva de l'Acord marc per a una...
Objecte: BOE de 18/07/2023 Es publiquen dues ordres que contemplen, la primera, les indemnitzacions per als empleats públics que han d’utilitzar el seu vehicle per treballar, i la segona recull...
Objecte: Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment i protecció de la gastronomia catalana, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'objecte dels ajuts que...
Objecte: La Comunitat d'assessorament i aprenentatge és...    Una eina per generar coneixement de la Unitat de Suport Econòmic del SAM.  Una oportunitat de...
Objecte: A continuació us presentem un butlletí que recull les novetats publicades a l'eSAM durant el més d'agost de 2023 en relació amb: - Jurisprudència - Consultes - Modelatge Esperem que...
Objecte: El 8 d’agost de 2023, per decret de la presidenta de la Diputació de Tarragona, s’han concedit les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023. El...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals a l'àmbit de l'ensenyament reglat durant el curs...
Objecte: L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres i a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments...
Objecte: Convocar els ajuts destinats a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 d'acord amb la base...
Objecte: La Comunitat d'assessorament i aprenentatge és...    Una eina per generar coneixement de la Unitat de Suport Econòmic del SAM.  Una oportunitat de...
Objecte: A continuació us presentem un butlletí que recull les novetats publicades a l'eSAM durant el més de juliol de 2023 en relació amnb: - Consultes - Modelatge Esperem que sigui del...
Objecte: Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions corresponents a la Xarxa d'habitatges d'inserció social per a l'any 2023. ...
Objecte: A continuació us presentem un butlletí que recull les novetats publicades a l'eSAM durant el mes de maig de 2023 en relació amb: - Jurisprudència - Actualitat - Modelatge - Doctrina -...
Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda

01
diumenge
d’octubre 01, 2023
Esdeveniments d'avui
29-09-23 00:00:00 GMT - 29-10-23 23:59:00 GMT

Categories