Assistència

Sol·licitud d'assistència al SAM

Accedeix al portal Tràmits Online per fer una sol·licitud d'assistència al SAM.

Guia de serveis per a ajuntaments i altres ens locals

En aquest enllaç podeu consultar la Guia de serveis .

Suggeriments i aportació de continguts

En aquest enllaç podeu trobar el formulari de suggeriments i aportació de continguts al eSAM.

Política de qualitat

En aquest enllaç podeu trobar la Política de qualitat del SAM.