Tots els articles Tots els articles

Contingut amb Autor Administració General de l´Estat .

Legislació: Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Descripció: Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Objecte: - Modificació de...

Legislació: Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Descripció: Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. Objecte: Aquest reial decret té per objecte: a)...

Legislacio: Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo

Descripció: Reial Decret- llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació. Objecte: A través d'aquest RD es vol recolzar mitjançant...
Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica