Tots els articles Tots els articles

Contingut amb Tipus de contingut Legislació .

Legislació: LLEI 2/2022, del 3 de març, del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Objecte: L'objecte d'aquesta llei és la regulació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Data d'entrada en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà...

Legislació: DECRET 46/2022, de 15 de març, dels equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat de Catalunya.

Objecte: L'objecte d'aquest Decret és regular el règim jurídic bàsic dels equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat de Catalunya.   Data d'entrada en vigor: ...

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADES de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021).

Objecte: Es publica la CORRECCIÓ D'ERRADES de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). Data...

Legislació: LLEI 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

Objecte: Es publica la LLEI 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. Data d'entrada en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'1 de...

Legislació: LLEI 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Objecte: Aquesta llei té per objecte la modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar...

Legislació: Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.

Descripció: Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022. Objecte: Aquest Reial decret té per objecte fixar el salari mínim...
Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica