Tots els articles Tots els articles

Contingut amb Àrea temàtica El Medi .

Legislació: LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)

Legislació: DECRET 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica

Objecte : Aquest Decret té per objecte establir els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica regulats a l'article 9 de la Llei 16/2002, de...

Legislació: LLEI 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres

Objecte: Es publica la Llei de Mesures Financeres, que modifica, entre d'altres, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; el text refós de la...
Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

05
dilluns
desembre 05, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica