Tots els articles

Vés enrere Subvencions: RESOLUCIÓ EDU/2749/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens local s de Catalunya, d estinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020 2021 (ref. BDNS 642964)

Objecte:

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

Bases reguladores:  La convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d'Educació.

c) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ens locals interessats poden presentar el formulari de sol·licitud de la subvenció, el formulari de justificació i la documentació que estableixen les bases reguladores 4 i 5 de l'Ordre EDU/143/2022, de 13 de juny, en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

La presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent s'efectua i es tramet, exclusivament per via electrònica, utilitzant la plataforma de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).


Data publicació:

DOGC núm. 8753, de 15 de setembre de 2022.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda

04
dimecres
d’octubre 04, 2023
Esdeveniments d'avui
03-10-23 00:00:00 GMT - 31-10-23 23:59:00 GMT
29-09-23 00:00:00 GMT - 29-10-23 23:59:00 GMT

Categories