Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

[Derogada] Subvencions: ORDRE TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars

Descripció:

Aprovació les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.


Objecte:

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és regular la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars.
1.2 L'objectiu és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant dues línies:
1.2.1 Línia 1: actuacions destinades a la millora de l'ocupabilitat d'acord amb el que s'estableix a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
1.2.2 Línia 2: experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l'objectiu d'adquirir una experiència laboral.
1.3 En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats definits per l'objectiu específic següent:
Les actuacions a portar a terme s'han d'encabir en el que determina el Pla Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil, corresponent a l'Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
La Prioritat d'Inversió 8.2 recull la integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves, en particular de les que es trobin sense ocupació i que no estiguin estudiant ni formant-se, incloent els que estan en risc d'exclusió social i joves de comunitats marginades.


Beneficiaris:

Per a la contractació laboral de la Línia 2 poden ser beneficiàries les següents:

a) Les empreses, així definides en el dret mercantil
b) Persones físiques empresàries
c) Les entitats i institucions sense afany de lucre detallades a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Caldrà que hagin estat seleccionades per les entitats previstes a l'apartat 1 d'aquesta mateixa base 3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

d) També podran ser beneficiàries d'aquesta Línia 2 les entitats beneficiàries de la Línia 1.
Als efectes d'aquesta Ordre, qualsevol referència a entitat contractant farà remissió a les entitats beneficiàries que es preveuen al punt 3.2 d'aquesta base.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds l'estableix la convocatòria corresponent.


Data publicació:

DOGC Núm. 7681, de 8 d'agost de 2018.


Òrgan gestor:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica