Tots els articles

Vés enrere Legislació: Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Descripció:

Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.


Objecte:

1. Modifica art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  incloent un nou apartat 5è : possibilitat ampliació general terminis procediments en casos de ciberincidents.

 "Quan a conseqüència d'un ciberincident s'hagin vist greument afectats els serveis i sistemes utilitzats per a la tramitació dels procediments i l'exercici dels drets dels interessats que preveu la normativa vigent, l'Administració podrà acordar l'ampliació general de terminis dels procediments administratius.»

2. Modifica la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Creació Plataforma Digital Col·laboració Administacions Públiques.

3.  DF 37, introdueix revisió excepcional de preus en contractes públics d'obres adjudicats per sector públic estatal en fase execució, licitació, adjudicació o formalització.

"Excepcionalment, en els contractes públics d'obres, ja siguin administratius o privats, adjudicats per qualsevol de les entitats que formin part del sector públic estatal que es trobin en execució, licitació, adjudicació o formalització a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, o l'anunci d'adjudicació del qual o formalització es publiqui en la plataforma de contractació del sector públic en el període d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, es reconeixerà al contractista la possibilitat d'una revisió excepcional de preus sempre que concorri la circumstància establerta en aquest reial decret llei (...)"

4.  DF 31 modifica RDL 36/2020, 30 desembre, de modernització Administració Pública i execució Pla Recuperació, Transf. i Resiliència, per extendre especialitats contractes finançats amb l'Instrument Europeu de Recuperació a qualsevol projecte i actuació gestionat i executat per qualsevol entitat sector públic.


5.  Crèdits pressupostaris entitats locals : caràcter immediatament executiu Transferències de crèdits, Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit que tinguin per objecte Projectes finançats amb fons Next Generation, sense perjudici reclamacions, que s'han de resoldre en termini de 8 dies, i desestimació per silenci.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 76, de 30 de març de 2022.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda

23
dissabte
de setembre 23, 2023
Esdeveniments d'avui

Categories