Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma

Descripció:

Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma.


Objecte:

- Nova redacció a determinats aspectes dels articles 6 i 7 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, a fi de reforçar la participació pública en el procediment d'emissió d'informes d'afecció ambiental. Així mateix, s'exclou d'aquest procediment als projectes situats en zones de sensibilitat moderada segons la «Zonificació ambiental per a la implantació d'energies renovables», conforme a l'eina elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
D'acord amb la disposició transitòria única, els projectes que, a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, hagin iniciat la seva tramitació conforme al procediment de determinació d'afecció ambiental per a projectes d'energies renovables, previst en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, continuaran aquesta tramitació d'acord amb els articles esmentats.

- Ajuts directes al transport públic terrestre, urbà i interurbà:  Els beneficiaris del sistema d'ajuts seran les comunitats autònomes i entitats locals que prestin servei de transport col·lectiu urbà o interurbà, així com ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que prestin servei de transport públic urbà col·lectiu, que es comprometin a implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviaje, exclòs el bitllet d'anada i volta, dels serveis de transport terrestre de la seva competència, en un percentatge d'un 30% respecte al vigent a l'entrada en vigor d'aquesta disposició, per al període comprès entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 de desembre de 2022, amb les limitacions que s'estableixin per Ordre Ministerial de la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

- Es modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic i s'estableix una limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge. Suspensió fins al 31 de desembre de 2022 del procediment de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional en els supòsits dels apartats 2n, 4t i 7è de l'article 250.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, i en aquells altres en els quals el desnonament porti causa d'un procediment penal

La disposició addicional sisena declara la compatibilitat de les ajudes directes contemplades en aquest reial decret llei amb les quals les Comunitats Autònomes o les entitats locals puguin atorgar en l'exercici de les seves competències pròpies i en l'àmbit del Marc Temporal d'Ajudes d'Estat per a donar suport a l'economia a conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna o d'una altra possible normativa d'ajudes d'Estat que puguin resultar d'aplicació, i sense perjudici del compliment de les regles d'acumulació.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 152, de 26 de juny de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica