Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: ACORD GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres

Objecte:

Establir que els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.

Establir que la tramitació de la revisió de preus excepcional, si escau, requereix de la fiscalització prèvia de la Intervenció, així com d'informe dels serveis jurídics corresponents.

Aquest Acord del Govern s'aplicarà a les universitats públiques i a les entitats locals, quan ho acordin els seus òrgans competents.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm.8643, de 7 d'abril de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica