Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Actualitat: Procediment a seguir en cas d'incomplir amb la ràtio legal del deute viu

Procediment a seguir en cas d'incomplir amb la ràtio legal del deute viu

D'acord amb la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici 2017, us informem que en el cas que s'aprovi la liquidació del pressupost amb una ràtio legal del deute viu superior al 110%, els ens locals han de trametre al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda el formulari 9 (models PR-0 i PR-1.2) amb la informació relativa a la darrera liquidació pressupostària aprovada i a les previsions d'ingressos i despeses per als propers exercicis fins a l'exercici en què la ràtio legal del deute viu se situï a un nivell inferior al 110%.

Aquestes previsions no han de ser aprovades per acord plenari, atès que no es tracta d'un pla de sanejament financer (incompliment del Romanent de tresoreria i/o, estalvi net). (Estem parlant només d'incomplir en la ràtio del deute viu). També s'haurà de trametre la memòria de l'Alcalde o President de l'ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions.

En el supòsit que algun ajuntament  se'ls doni la situació esmentada, poden fer petició d'assistència a aquests Serveis Econòmics del SAM pel conducte habitual.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

02
diumenge
octubre 02, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica