Manual d'ajuda del cercador de l'eSAM

El cercador del eSAM cerca sobre totes les pàgines i/o documents que conté el portal de l'eSAM. Donada una consulta d'un usuari, determina la rellevància d'una pàgina o document, basant-se en el nombre de vegades que un terme apareix a la pàgina i/o document. A més vegades apareix, més rellevant es considera i més amunt apareix al cercador.

La cerca es fa tant sobre pàgines com sobre documents adjunts, i es fa tenint en compte el títol de la pàgina i/o document així com el seu contingut. La cerca no indexa, però, el text d'enllaços que estiguin a fóra de l'eSAM (enllaços a documents de diaris oficials, etc...).

S'ha de tenir en compte que l'idioma per al qual està optimitzat l'analitzador del cercador és el català, motiu pel qual la cerca no inclourà en la indexació els articles ni preposicions ni d'altres paraules propis d'aquesta llengua (de, la, dels...).

Un cop feta la cerca, el menú de l'esquerra us permetrà filtrar els resultats obtinguts segons la data, el Tipus de contingut o l'Àrea temàtica.

Operadors de la cerca

Per fer més ràpida i efectiva la cerca, cal tenir en compte les següents senzilles regles i operadors:

Text entrecomillat versus text sense entrecomillar

 • Si al cercador posem dues paraules, sense cometes, et retornarà resultats que continguin qualsevol de les dues paraules, donant més rellevància als que contenen qualsevol de les dues paraules més sovint, independentment que apareguin conjuntament o no. Per exemple:
  • paraula1 paraula2
 • Si el que volem és cercar un text exacte, l'hem de posar entre cometes. Per exemple:
  • "Text a cercar"
  D'aquesta manera, la cerca serà més ràpida i els resultats seran molt més aproximats ja que es cercarà un text igual (o el més similar possible) a l'introduït entre les cometes. En aquest sentit, s'obtenen uns resultats i una velocitat diferent si es cerca el text 11/2005 (sense entrecomillar) que si és cerca el text "11/2005" entrecomillat.

Operadors OR, AND i NOT

 • Operador OR: Si volem que el cercador ens retorni resultats que continguin quaslevol d'entre dues (o més) paraules o textos, podem utilitzar l'operador OR:
  • paraula1 OR paraula2 OR paraula3
  • L'exemple anterior, és totalment equivalent a posar al cercador, simplement, paraula1 paraula2 paraula3
  • "un text" OR "un altre text"
  D'aquesta manera, ens retornarà com a resultats aquelles pàgines o documents resultats que continguin qualsevol de les paraules o textos de la cerca. Els més rellevants seran els que continguin aquestes paraules més vegades, NO els que les continguin alhora.
 • Operador AND: Si volem que el cercador ens retorni resultats que continguin dues (o més) paraules o textos a la vegada, podem utilitzar l'operador AND: 
  • paraula1 AND paraula2
  • "un text" AND "un altre text"
  D'aquesta manera, ens retornarà com a resultats més rellevants, aquelles pàgines o documents resultats que continguin els dos (o més) textos alhora.
 • Operador NOT: Si volem que el cercador ens retorni resultats que continguin una paraula o text i que excloguin una altra paraula o text, podem utilitzar l'operador NOT: 
  • paraulaACercar NOT paraulaAExcloure
  • "text a cercar" NOT "que no contingui aquest text"
  Aquest operador resulta molt útil per excloure dels resultats de la ecrca uns determinats resultats que no ens interessen. D'aquesta manera, ens retornarà com a resultats més rellevants, aquelles pàgines o documents que continguin el primer text però que al mateix temps no continguin el text darrera del operador NOT.

Operadors avançats

El cercador conté més operadors que es poden utilitzar, inclosos operadors per donar més importància a un terme que a un altre, agrupacions i combinacions d'operadors mitjançant parèntesis, etc. Es pot consultar el manual complet per a fer consultes a la pàgina Apache Lucene - Query Parser Syntax.