Vés enrere Formació: Jornada sobre el tractament de dades personals a les administracions públiques

Descripció:

Àmbit: Jurídic

Modalitat: Presencial

Data: 12 de maig de 2023

Lloc: Edifici Síntesi. C/ Pere Martell 2. Tarragona

Horari: de 9.30 a 13.30 h


Objecte:

L’article 37 del Reglament General de protecció de dades imposa a les administracions públiques, sempre que portin a terme un tractament de dades personals, la designació d’un delegat de protecció de dades (DPD).

La protecció de dades és una matèria que majoritàriament s’ha encarregat al sector privat, cosa que no ha afavorit gaire la creació d’una cultura en protecció de dades, tant entre el personal de les administracions públiques com dels seus càrrecs electes.

El Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona vol posar èmfasi en la protecció de dades i conscienciar sobre la importància del seu compliment, per tal que les administracions públiques deixin d’entendre la protecció de dades com un requisit purament formal. Amb aquest objectiu, s’ha programat aquesta jornada per donar a conèixer als professionals d’aquest àmbit, el seu marc legal, els conceptes bàsics, la realització adequada dels tractaments, les mesures de seguretat, així com les eines de treball que els permetran desenvolupar millor les seves funcions.

Objectius

  • Difondre la cultura de protecció de dades en el si de les administracions públiques.
  • Conèixer procediments i eines que poden ajudar a desenvolupar les funcions del DPD.
  • Compartir experiències i coneixements en protecció de dades, impulsant la col·laboració en aquesta matèria entre les administracions públiques.


Destinataris:

Personal de les administracions públiques, en especial de l’Administració local, que porti a terme les funcions de DPD o realitzi treballs relacionats amb la protecció de dades personals.


Sol·licituds:

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça:


https://www.dipta.cat/activitats-formatives/especialitzada/inscripcio?formation_types=965&formation_node=6639


Termini d’inscripció: 30 de abril de 2023. Places limitades. Es confirmarà l’admissió.


Observacions:

PROGRAMA

De 9.30 a 10 h            Recepció I benvinguda dels participants.

De 10 a 10.45 h          Perquè és important la protecció de dades dins de les organitzacions.
                                   Joana Marí Cardona, Responsable de Projectes Estratègics i DPD a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

De 10.45 a 11.30 h     Autoavaluació com a mesura per la protecció de dades de les entitats locals.
                                   Santiago Garcia Larrea. Coordinador tècnic de la oficina de Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Barcelona.

De 11.30 a 12 h          Pausa cafè.

De 12 a 12.45 h          La figura del DPD en el marc de la transformació digital.
                                   Ascen Moro Cordero. DPD - Cap del Departament del Govern Obert de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

De 12.45 a 13.30 h     Aspectes organitzatius a tenir en compte en el dia a dia del DPD (protocols, instruccions…).
                                    Eusebio Moya López. Cap del Departament de Protecció de dades i Seguretat de la informació de la Diputació de València.

13.30 h                        Clausura de la jornada.