Tots els articles

Vés enrere Subvencions: RESOLUCIÓ EMT/2480/2022, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en situació de violència masclista (SOC – TRFO VM-D) (ref. BDNS 642121)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2022, de la línia per a la inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en situació de violència masclista per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.


Beneficiaris:

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull l'apartat b) de la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya:

Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que es determinin en la convocatòria.


Termini presentació de sol·licituds:

 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de setembre de 2022 i finalitza el 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.


Data publicació:

DOGC núm. 8724, de 4 d'agost de 2022.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories