Tots els articles

Vés enrere Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/2704/2022, de 6 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qua l s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a equ ipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022 2024 (ref. BDNS 647355)

Objecte:

Obrir una convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024.

Les activitats s'han de realitzar durant el trienni objecte de la convocatòria i, en tot cas, han d'acabar abans del 30 de desembre del tercer any.


Beneficiaris:

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms municipals, entitats públiques empresarials municipals, societats mercantils participades majoritàriament per ens municipals i altres entitats participades majoritàriament o adscrites a un ens municipal.


Termini presentació de sol·licituds:

Del 14 al 29 de setembre del 2022. El dia 29 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.


Data publicació:

DOGC núm. 8751, de 13 de setembre de 2022.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories