Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Subvencions: ORDRE ACC/154/2022, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Objecte:

L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible a les reserves de la biosfera a Catalunya per a la seva conservació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

a) Els òrgans de gestió de les reserves de la biosfera a Catalunya: COPATE i Diputació de Barcelona i de Girona.

b) Ajuntaments situats a l'àrea d'influència socioeconòmica de les reserves de la biosfera a Catalunya.

c) Altres entitats locals (mancomunitats, consorcis, juntes veïnals, confraries de pescadors, forests veïnals comunals, etc.), quan els components que en formen part estiguin situats totalment o parcialment a les reserves de biosfera a Catalunya.

d) Associacions, entitats de custòdia del territori i organitzacions no governamentals (ONG) que tinguin vinculació estreta amb les reserves de biosfera a Catalunya, sempre que entre els seus fins estatutaris figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals, o de protecció del patrimoni cultural material i immaterial. Aquestes entitats han de tenir la seu social a la reserva de biosfera de forma preferent o acreditar degudament actuacions realitzades en l'àmbit de la reserva de biosfera.

e) Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya, o que, essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

f) Universitats i entitats d'investigació pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura.

En tot cas, s'hauran d'establir mecanismes que assegurin que les mesures a desenvolupar per les persones beneficiàries finals contribueixen a l'assoliment dels objectius i condicions previstes en aquestes bases.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la convocatòria corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 8696, de 27 de juny de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica