Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

[Actualitzat] Subvencions: Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 2)

Descripció:

Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2022, del Consell de Administració d'E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de la Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Programa d'incentius 2).


Objecte:

Promoure la realització de projectes singulars d'instal·lacions de producció i aprofitament de biogàs.

Bases reguladores: Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE 178, de 26 de juliol de 2022).

Per BOE núm 244, d'11 d'octubre de 2022 es publica l'Extracte de la Resolució de 7 d'octubre de 2022 del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es modifica la Resolució de 27 de juliol de 2022, per la qual es formalitza la primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a ampliar termini de presentació de sol·licituds. (Programa d'incentius 1) (Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 1)). El podem trobar al següent enllaç https://boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf

Per BOE núm 244, d'11 d'octubre de 2022 es publica l'Extracte de la Resolució de 7 d'octubre de 2022 del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es modifica la Resolució de 27 de juliol de 2022, per la qual es formalitza la primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a ampliar termini de presentació de sol·licituds. (Programa d'incentius 2) (Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 2)). El podem trobar en el següent enllaç: https://boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31207.pdf

 


Beneficiaris:

Persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquesta ordre, les respectives convocatòries i la resolució de concessió corresponent, i que compleixin tots els requisits exigits tant en la present ordre com en les respectives convocatòries.


Termini presentació de sol·licituds:

Des de les 9:00 h del dia 12 de setembre del 2022 fins a les 14:00 hores del dia 14 d'octubre del 2022.

Per BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 2022: S’amplien els terminis de presentació de sol·licituds del Programa d'incentius 1 i Programa d'incentius 2 fins les 14:00 hores del dia 28 d’octubre de 2022.

 

 


Data publicació:

BOE núm. 185, de 3 d'agost de 2022.


Òrgan gestor:

Ministeri per la transició Ecològica i el Repte Demogràfic.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica