Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Subvencions: Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. 2022

Descripció:

Extracte de la Resolució de 17 d'octubre de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional per la qual es convoquen ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per al manteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor. 2022.


Objecte:

Ajudes destinades al manteniment d'una Aula Mentor dependent d'entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a promoure accions formatives, de difusió i de promoció concretes que impulsin la formació oberta, flexible i a través d'Internet per a persones adultes.

Bases reguladores: Ordre ECI/1305/2005, de 20 d'abril (BOE del 12 de maig), per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional en règim de concurrència competitiva.


Beneficiaris:

Entitats locals a les quals es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbitterritorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.


Termini presentació de sol·licituds:

15 dies naturals, comptats a partir del següent al de publicació d'aquest extracte al BOE.


Data publicació:

BOE núm. 256, de 25 d'octubre.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica