Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Subvencions: Extracto de la Orden de 28 de marzo de 2022 por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2022

Descripció:

Extracte de l'Ordre de 28 de març de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l'any 2022.


Objecte:

Els ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial tenen per objecte propiciar el desenvolupament de projectes de protecció i conservació d'aquests béns, i a impulsar la seva accessibilitat, visibilitat i difusió, tant nacional com internacional, a través de les següents modalitats:


a) Activitats de restauració i conservació preventiva que serveixin al manteniment d'elements patrimonials que hagin estat declarats Patrimoni Mundial, la dotació de plans de salvaguarda en cas d'emergència i actuacions destinades a la protecció dels béns Patrimoni Mundial com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, seguint les recomanacions tècniques de la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles arts  - Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya.
b) Elaboració de plans de gestió sostenible dels béns declarats Patrimoni Mundial a Espanya.
c) Redacció de projectes d'execució per a activitats que impliquin intervenció directa en béns declarats Patrimoni Mundial a Espanya.
d) Realització d'estudis sobre matèries relacionades amb la Convenció de Patrimoni Mundial i els béns declarats Patrimoni Mundial a Espanya.
e) Organització de trobades, seminaris i congressos en matèria de Patrimoni Mundial, establint com mig principal el suport digital a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
f) Preparació de publicacions l'objecte de les quals sigui facilitar informació sobre la Convenció de Patrimoni Mundial i els béns inclosos en la Llista del Patrimoni Mundial.
g) Organització d'exposicions i altres accions de difusió dirigides a afavorir el coneixement del Patrimoni Mundial de caràcter virtual principalment a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
h) Qualsevol altra activitat que contribueixi a reforçar pautes i models de conservació, protecció, senyalització, difusió i accessibilitat del Patrimoni Mundial a Espanya.


Beneficiaris:

Podran concórrer a aquesta convocatòria aquelles entitats locals en l'àmbit territorial de les quals se situïn béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO en qualsevol de les seves categories i que així figurin recollides expressament en l'expedient de declaració de la UNESCO o en la seva corresponent cartografia aprovada pel Comitè de Patrimoni Mundial.

Podran concórrer igualment a aquesta convocatòria les agrupacions d'entitats públiques sense personalitat que puguin dur a terme els projectes per als quals sol·licitin aquestes ajudes.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir del   endemà al de la publicació de l'extracte al BOE.


Data publicació:

BOE núm. 83, de 7 d'abril de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica