Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Descripció:

Resolució de 21 de juliol de 2022, de la Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 41.1.a) del Reial Decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.


Objecte:

Es determina la relació de municipis que es troben inclosos a l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'article 39.1.a) de l'esmentat Reial decret llei 17/2014, per concórrer alguna de les situacions establertes en aquell.
La relació està publicada a l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Per als ajuntaments que es troben en una situació financera negativa definida en l'article 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de desembre, el procediment d'adhesió es regula en l'article 41.1 de la mateixa norma.
Segons aquest precepte, resulta el següent desenvolupament:


1r.- El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, mitjançant Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, determina els municipis que podran sol·licitar l'adhesió al compartiment Fons d'Ordenació. Aquesta resolució, de data de 21 de juliol de 2022, s'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado   del dia 29, activant-se el procediment a partir del dia 30.

2n.- En el termini de, almenys, un mes a comptar des de la publicació anterior, el municipi presenta la sol·licitud d'adhesió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en la qual s'especificaran les necessitats financeres de l'exercici. La sol·licitud ha d'aprovar-se pel Ple i acompanyar-se d'un pla d'ajust. Aquest termini es podrà ampliar en 15 dies addicionals, com s'indica en la Resolució de 21 de juliol de 2022 abans citada. L'aplicació de captura estarà disponible el dia 30 de juliol i fins al dia 19 de setembre, amb l'ampliació citada.

 


Data d'entrada en vigor:

L'aplicació de captura estarà disponible el dia 30 de juliol i fins al dia 19 de setembre, amb l'ampliació citada.


Publicació oficial:

BOE núm. 315, de 29 de juliol de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica