Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ EXI/205/2021, de 5 de febrer, per la qual s'estableix en 165 euros l'import de les indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.)

Objecte:

L'article 33 del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 20201, estableix l'import de les indemnitzacions que han de percebre els ajuntaments per fer front a les despeses derivades del procés electoral. En concret, l'apartat tercer d'aquest article estableix que els ajuntaments tenen dret indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.). Aquest import s'estableix en 130 euros per mesa.

Vistes les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries en relació amb les mesures de protecció que han d'adoptar els membres de les meses electorals , i d'acord amb el punt 2 de la disposició final segona del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2020, es resol establir en 165 euros l'import de les indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.).


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8338, de 10 de febrer de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

01
dijous
desembre 01, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica