Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009

Descripció: Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009.

 

Objecte: Aprovar el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

El Reglament atorga als ens locals la potestat, en cas de delegació per part de la Generalitat, per redactar informes sobre:

- la vivenda de l'estranger, per tal que pugui sol·licitar autorització de residència a favor dels seus familiars.

- l'arrelament que acrediti la seva integració social, per demanar Autorització de residència temporal per raons d'arrelament.

 

Aquest Reial decret deroga:

- el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre.

- la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, de 28 de febrer de 2007, relativa a l'acord pel qual s'aproven les instruccions per les quals es determina el procediment per autoritzar l'entrada, residència i treball a Espanya.

 

Data en què entra en vigor: El present Reial decret entrarà en vigor al cap de 2 mesos de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 103 de 30 d'abril de 2011.

 

  (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

01
dijous
desembre 01, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica