Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Orden HFP/333/2022, de 7 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció:

Ordre HFP/333/2022, de 7 d'abril, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials, sobre els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament, així com  sobre els índexs de preus de components de transport de viatgers per carretera, per al quart trimestre de 2021, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.


Objecte:

El règim de revisió de preus de contractes del sector públic es troba regulat en l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En aquesta ordre s'estableix els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2021, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques; així com amb els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 93, de 19 d'abril de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica