Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte

Descripció:

Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’esport.


Objecte:

La present Llei té per objecte establir el marc jurídic regulador de l'esport, de conformitat amb el que es preveu en l'article 43.3 de la Constitució Espanyola i en el marc de les competències que corresponen a l'Administració General de l'Estat, respectant les competències de les Comunitats Autònomes.

L'Administració General de l'Estat, a través de programes de cooperació territorial i plans integrals, fomentarà la pràctica esportiva entre la ciutadania i col·laborarà amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

Pel que fa a les entitats locals cal destacar:


- Art 14: Són competències del Consell Superior d’Esports, entre d’altres, elaborar i executar, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, plans de construcció i millora de l'equipament i les instal·lacions esportives per al desenvolupament de l'esport de competició, així com actualitzar, en l'àmbit de les seves competències, la normativa tècnica de les instal·lacions esportives i el seu equipament, prestant especial atenció al compliment dels requisits establerts sobre seguretat i accessibilitat universal d'aquestes, lliures de barreres arquitectòniques. Així com, gestionar el cens d'instal·lacions esportives estatal en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.


- Art 17: Conferència Sectorial de l’Esport: que és el l’òrgan permanent de col·laboració entre l’Administració de l’Estat, CCAA i EL, en matèria d’activitat física i esport. L’associació més representativa de les entitats locals hi designarà un membre.


- Art 124: A les entitats esportives que se’ls reconegui d’utilitat pública, tindran prioritat en l'obtenció de recursos en els plans i programes de promoció esportiva de l'Administració General de l'Estat i de les Entitats Locals, així com dels ens o institucions públiques dependents d'aquestes.
Així mateix, el Consell Superior d’Esports gestionarà un cens d’instal·lacions esportives, del que formaran part els dels ens locals.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 314, de 31 de desembre.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

05
diumenge
febrer 05, 2023
Esdeveniments d'avui
02-02-23 00:00:00 GMT - 05-02-23 23:59:59 GMT
10-01-23 00:00:00 GMT - 28-02-23 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica