Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: LEY 34/2010, de modificación de las Leyes 30/2007, de Contratos del Sector Público, 31/2007, del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Descripció: Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.

Objecte: Adaptar a la directiva comunitària 2007/66/CE les següents normes:

  - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

 - Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

  També modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.


Data que entra en vigor:  La present Llei entrarà en vigor al mes de la seva publicació en el BOE, excepte del disposat en la Disposició Transitòria primera quant al primer nomenament i constitució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, que entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 192, de 9 d'agost de 2010.

 

(Trobareu la Llei  a la zona d'informació annexa.Normativa inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de desembre de 2010).

 

Paraules clau: modificació llei contractes, contractació, licitador, contractant, sector públic


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

01
dijous
desembre 01, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica