Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Decret 166/2022, de 13 de setembre, pel qual es crea el Consell Català de Municipis Rurals

Objecte:

Es crea el Consell Català de Municipis Rurals com a òrgan d'assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals, entenent com a tals els municipis de Catalunya amb una població inferior a 2.000 habitants.

Les funcions del Consell Català dels Municipis Rurals són les següents:

a) Assessorar el Govern en totes aquelles mesures que tinguin com a destinataris o afectin de forma especial els municipis rurals.

b) Detectar els problemes específics que afecten la ciutadania i els ajuntaments dels municipis rurals.

c) Elaborar propostes en relació amb la millora de la prestació de serveis en aquests municipis.

d) Proposar al departament competent en matèria d'Administració local l'adopció de mesures de coordinació interadministratives que facilitin la prestació eficaç dels serveis.

e) Sol·licitar l'elaboració d'estudis sobre qüestions d'especial interès i rellevància per als municipis rurals.

f) Promoure el debat entre especialistes sobre mesures que calgui adoptar en relació amb qüestions que afectin aquesta tipologia de municipis.

g) Assessorar sobre aquelles qüestions que li sotmeti el Govern.

Pel que fa a la seva composició, han de formar part  divuit persones membres titulars d'alcaldies de municipis de població inferior als 2.000 habitants, proposades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya. Aquestes divuit persones són proposades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya per consens entre les tres entitats. Les entitats han de proposar el mateix nombre de persones suplents, que també han de ser persones titulars d'alcaldies.

La durada del càrrec de les persones membres del Consell Català de Municipis Rurals representants de les entitats locals és de quatre anys, i es renoven després de cada elecció municipal, i continuen en funcions fins a la presa de possessió de les noves persones membres.

Es deroga el Decret 199/2003, de 26 d'agost, pel qual es crea el Consell Català de Petits Municipis.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8753, de 15 de setembre de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

02
diumenge
octubre 02, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica