Tots els articles

Vés enrere Estabilització d'ocupació temporal: Tutorial AGE remissió d'informació

Objecte:

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en el marc de la cooperació en matèria d'administració pública, està duent a terme el seguiment dels processos d'estabilització del conjunt de les administracions públiques amb la finalitat de poder complir amb els compromisos adquirits en matèria de reducció de la temporalitat per sota del 8% en les administracions públiques per a finals de l'any 2024, inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública inclou una sèrie de terminis temporals per a donar compliment a aquest compromís d'Espanya amb la Unió Europea. Així, l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei assenyala el següent:

    "Article 2. Processos d'estabilització d'ocupació temporal.

    [...]

    2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització contemplats en l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s' hauran d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i seran coordinats per les administracions públiques competents.

    La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública s'haurà de produir abans del 31 de desembre de 2022.

    La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

    3. La taxa de cobertura temporal haurà de situar-se per sota del vuit per cent de les places estructurals".

Com indica el preàmbul de la Llei 20/2021, el Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer de 2021, disposa que l'alliberament dels fons en el marc del Mecanisme depèn del compliment satisfactori per part dels Estats membres de les fites i objectius pertinents que figurin en els plans de recuperació i resiliència, d'aquí la importància del compliment en termini dels requisits establerts i, especialment, quant als terminis de 31 de desembre de 2022 i de 31 de desembre de 2024.

En la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública ja s'està realitzant el seguiment dels processos en els sectors d'administració general, sanitari, justícia, docència universitària i no universitària amb la informació tramesa per l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes.

A aquesta informació cal sumar l'evolució dels processos d'estabilització en l'àmbit local, i per això es sol·licita la col·laboració de les entitats locals.

A fi de facilitar al màxim la tasca, tant en la tramesa com en el tractament d'aquesta informació, s'ha habilitat un servei a la seu electrònica, en el qual s'ha inclòs un formulari mitjançant el qual els ens locals han de fer arribar aquesta informació directament a través de l'enllaç següent:    https://sede.administracionespublicas.gob.es/form/index/idp/371/ida/0

Per a això, es podran identificar i emplenar la informació del conjunt dels processos d'estabilització d'ocupació temporal que s'estiguin desenvolupant o que ja han finalitzat, bé sigui a conseqüència de les mesures adoptades per les lleis de pressupostos generals de l'Estat dels anys 2017 i 2018, o a conseqüència del tercer procés d'estabilització d'ocupació temporal, autoritzat en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Les dades han d'estar referides a 1 de juliol de 2022, sent el termini límit per a contestar l'1 de setembre de 2022.

Per a fer més senzilla la tasca, i per si us fós d'utilitat, s'ha elaborat la guia explicativa sobre com accedir a la seu electrònica i com emplenar el formulari.

Per a resoldre qualsevol dubte o aclariment en l'emplenament del formulari, teniu disponible el correu electrònic: ccep@correo.gob.es


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories