Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Actualitat: Obert l'aplicatiu per a la tramesa d'informació del cost efectiu dels serveis 2021

Objecte:

L'aplicatiu per a la tramesa d'informació del cost efectiu dels serveis del 2021 ja està disponible a l'Oficina Virtual del MINHFP fins el dia 31 d'octubre de 2022.

L'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, en desenvolupament del previst en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, estableix que abans del dia 1 de novembre de cada any, les entitats locals calcularan el cost efectiu dels serveis partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general, i si escau dels comptes anuals aprovats.

 Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica