Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

[Actualització] Subvencions: Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de las mismas

Descripció:

Ordre TED/1476/2021,  de  27  de  desembre,  per  la  qual  es  regulen  les bases per  a  la  concessió  d'ajudes,  en  règim  de  concurrència  competitiva, dirigides  a  projectes  d'infraestructures  ambientals,  socials  i  digitals  en municipis  de  zones  afectades  per  la  transició  energètica  en  el  marc  del Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  i  es  procedeix  a  la convocatòria d'aquestes.


Objecte:

Establir de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, dirigides a finançar el cost d'execució de projectes per a la rehabilitació d'infraestructures públiques i béns de titularitat pública, amb la finalitat de reforçar el component mediambiental, social i digital d'aquests, en municipis immersos en processos de transició energètica afectats pel tancament d'explotacions de mineria de carbó, centrals tèrmiques de carbó i centrals nuclears.

Aquesta Ordre Ordre TED/1476/2021,  de  27  de  desembre és modificada per l'Ordre TED/442/2022, de 10 de maig, per la qual es modifica l'Ordre TED/1476/2021, de 27 de desembre, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes d'infraestructures ambientals, socials i digitals en municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es procedeix a la convocatòria d'aquestes. (BOE núm. 119, de 19 de maig de 2022.)


Beneficiaris:

- Els  ajuntaments  de  municipis  afectats  per  la  transició  energètica  que figuren en els Protocols Generals d'actuació per l'elaboració de convenis de transició justa  
-  Les  diputacions  provincials  o  les  CCAA  uniprovincials,  quan  actuen  en representació d'una agrupació de municipis, quan la sol·licitud es refereixi a projectes a executar en benefici de tots ells.  
-  Les mancomunitats, les comarques, els consorcis locals i agrupacions de municipis, que s'uneixin per dur a terme una iniciativa conjunta.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.

Segons l'article 37 de l'Ordre TED/1476/2021, de 27 de desembre, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, dirigides a projectes d'infraestructures ambientals, socials i digitals en municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es procedeix a la convocatòria d'aquestes pel que fa referència a termini de presentació de sol·licituds i documentació indica el següent:

"1. Quedan diferidos los efectos de esta Convocatoria hasta que se publique en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es) el anuncio por el que queda abierto el período de presentación de solicitudes. Las solicitudes de ayuda se deberán presentar dentro del plazo de dos meses a contar desde el día en que se produzca dicha publicación."


Data publicació:

BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021.


Òrgan gestor:

Ministeri per la Transició Ecològica y Repte Demogràfic.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica