Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

[Actualització] Subvencions: Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Descripció:

Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Objecte:

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que promoguin la digitalització dels membres titulars de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (d'ara endavant, Xarxa DTI) gràcies al desenvolupament i implantació de tecnologies en les destinacions, en el marc de de el Pla de Recuperació de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, Pla de Recuperació) del Govern d'Espanya i en el pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025.

La finalitat d'aquestes ajudes és finançar el desenvolupament, per part d'entitats locals pertanyents a la Xarxa DTI, de plans i projectes de contingut tecnològic i innovador.

Per a aconseguir aquesta finalitat, els projectes presentats hauran d'atendre els objectius específics detallats en l'article 1.3 d'aquesta ordre.

Es publica Extracte de l'Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 113. de 12 de maig de 2022) :

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14850.pdf

 


Beneficiaris:

1. La present ordre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a les ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de destinacions Turístiques Intel·ligents (d'ara endavant Xarxa DTI), serà aplicable a totes les entitats locals integrades en la Xarxa DTI.

2. Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents entitats locals que ja formin part de la Xarxa DTI com a membres titulars o que hagin sol·licitat la seva adhesió a la citada Xarxa DTI en el moment de sol·licitar aquestes ajudes, emplenant el model inclòs com a annex I (Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa):

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars, amb independència de la seva grandària i població.

b) Les Comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional previstes en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

c) Les agrupacions d'entitats locals que estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».


Data publicació:

BOE núm. 10, de 12 de gener de 2022.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica